FAQ

Tłumaczenia ustne

Dlaczego mam udostępnić tłumaczom materiały przed spotkaniem? Przecież dobrze znają język.

Sam, nawet najdokładniej określony temat spotkania to za mało. Nawet najbardziej doświadczony tłumacz musi merytorycznie przygotować się do wykonania zlecenia. Im więcej materiałów referencyjnych tłumacz otrzyma przed realizacją, tym lepszej jakości będzie tłumaczenie –dzięki temu, że tłumacz będzie wykorzystywał terminologię stosowaną przez klienta. Program wydarzenia, dokumenty, które omawiane będą na spotkaniu, prezentacje prelegentów – wszystkie materiały tego rodzaju będą bardzo przydatne. Wszystkie przekazane materiały będą wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji zlecenia i pozostaną poufne.

Z jakim wyprzedzeniem należy rezerwować dostępność tłumacza?

Zawsze im wcześniej, tym lepiej, jednak zdajemy sobie sprawę, że czasem nie jest to możliwe. Jednak należy mieć na uwadze, że jeśli szukają Państwo tłumacza technicznego mniej popularnego języka, jak np. estoński czy koreański, możemy potrzebować więcej czasu na odnalezienie właściwej osoby niż gdybyśmy szukali tłumacza z popularnego języka. Podobnie, jeśli tłumaczy w danej kombinacji językowej jest niewielu, a popyt na ich usługi rośnie, wtedy ciężko jest z zarezerwowaniem krótkiego terminu.

W zapytaniu wspomniałem, że tłumaczenie ma trwać tylko 2 godziny – dlaczego w wycenie uwzględniono blok 4-godzinny?

W przypadku tłumaczeń ustnych minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi blok czterogodzinny. Wynika to z tego, że nawet w przypadku krótkich zleceń tłumacz musi odpowiednio przygotować się do zlecenia, a także dotrzeć na miejsce wydarzenia. Minimalna jednostka rozliczeniowa pozwala uwzględnić ten dodatkowy czas poświęcony na merytoryczne i językowe przygotowanie się do wykonania zlecenia. Kolejne godziny są rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu.

Chcę otrzymać ofertę na ustną obsługę wydarzenia – jakie informacje są niezbędne do wyceny?

Abyśmy mogli wybrać usługi odpowiedniego tłumacza i przygotować stosowną ofertę na podstawie jego dostępności, potrzebujemy możliwie najwięcej szczegółów dotyczących wydarzenia. Należy wskazać kombinację językową, tryb tłumaczenia (konsekutywne, symultaniczne, szeptane), miejsce i termin oraz przewidywany czas trwania wydarzenia, rodzaj i jak najdokładniejszą tematykę spotkania (np. „tematyka finansowa” to zbyt szerokie pojęcie – należy wskazać konkretny temat wydarzenia). W przypadku tłumaczeń wyjazdowych prosimy również o podanie informacji, czy tłumaczowi zapewniony jest nocleg, przejazd, wyżywienie czy ewentualne wizy, ubezpieczenie itp.

Dlaczego w kabinie tłumaczeniowej powinno być dwóch tłumaczy?

Zawód tłumacza kabinowego jest jedną z najbardziej stresujących i pochłaniających energię profesji. Mózg ludzki nie jest w stanie wytrzymać obciążenia tak wielkim wysiłkiem intelektualnym przez dłuższy czas, dlatego też tłumacze wymieniają się co 15-20 minut, aby jakość tłumaczenia nie spadła. W czasie wystąpienia drugiego tłumacza pierwszy tłumacz regeneruje swoje siły.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem symultanicznym a konsekutywnym?

Tłumaczenie konsekutywne, zwane także następczym, polega na tym, że tłumacz znajduje się w pobliżu mówcy, słucha go, sporządza notatki, a kiedy mówca zrobi przerwę – tłumacz przekłada wypowiedź, posiłkując się swoją pamięcią i notatkami.

Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne), zwane także kabinowym, odbywa się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, w której pracują tłumacze – co najmniej dwóch na jedną parę językową. Osoba tłumaczona mówi do mikrofonu, w tym samym czasie tłumacz słyszy jej wypowiedź w słuchawkach i jednocześnie z niewielkim opóźnieniem przekłada tekst do swojego mikrofonu. Odbiorcy słyszą przekład w swoich słuchawkach, które otrzymują przed rozpoczęciem wydarzenia.

Tłumaczenia pisemne

Dostałem waszą ofertę, ale rezygnuję, bo znam kogoś, kto zrobi mi to szybciej i taniej.

My też znamy takie osoby i z doświadczenia wiemy, że „szybciej i taniej” w większości przypadków nie znaczy „dobrze”, dlatego też radzimy dobrze przemyśleć decyzję o oddaniu ważnego tekstu w nieodpowiednie ręce. Niemniej jednak każdy klient ma prawo zrezygnować z usługi do momentu wniesienia opłaty za usługę oraz w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

Dokonałem wpłaty. Czy ktoś zajmuje się moim tekstem?

Zgodnie z informacją podawaną w indywidualnych ofertach, w przypadku osób prywatnych do realizacji zlecenia przystępujemy niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia wpłaty. Gotowy tekst wysyłamy dopiero, gdy należna kwota zasili nasze konto.

Czy w cenę tłumaczenia wliczona jest korekta?

Przed odesłaniem tłumaczenia przekład przechodzi analizę jakości przeprowadzaną przez pracownika BT. Dodatkowa redakcja czy korekta native speakera stanowi odrębną usługę i podlega dodatkowej wycenie (więcej informacji znajduje się w Regulaminie).

Chcę, żeby tłumaczenie miało układ graficzny oryginału – czy jest to możliwe?

Jeśli dokumenty źródłowe były w postaci plików edytowalnych, w gotowym tłumaczeniu zachowany będzie praktycznie niezmieniony układ tekstu. Jeżeli natomiast przygotowanie wersji edytowalnej dokumentu jest po naszej stronie, w cenę wliczone jest możliwie wierne odtworzenie układu oryginału, o ile nie uzgodniono inaczej. Nie świadczymy jednak profesjonalnych usług DTP.

Skoro korzystacie z narzędzi do tłumaczenia, to czy wasze tłumaczenia są lepsze od Google Translate?

Narzędzia, z których korzystamy, wspierają proces tłumaczenia, tj. przechowują pamięć tłumaczeniową na podstawie wcześniej tłumaczonych tekstów, pomagają nam zliczać podobieństwa i powtórzenia w tekście, automatyzują przepisywanie powtarzających się treści… Jednak same w sobie NIE TŁUMACZĄ – to człowiek jest odpowiedzialny za przełożenie tekstu, nie program. Dlatego jakości tekstu wyprodukowanego przez naszych tłumaczy nie można zestawiać z jakością tekstu przepuszczonego przez Google Translate.

Uprzedzamy też, że z łatwością rozpoznajemy teksty przesłane do korekty, a wcześniej „przetłumaczone” przez Google Translate i nie podejmujemy się takiej usługi – możemy za to przetłumaczyć wyjściowy tekst od podstaw.

Ile stron jesteście w stanie przetłumaczyć w ciągu dnia roboczego?

Za średnią objętość tłumaczoną w ciągu dnia przyjmujemy 6 stron w trybie STANDARD. Jednak jest to zawsze kwestia indywidualna i zależy od wielu czynników, np. tematyki i specyfiki tekstu, stopnia specjalizacji tekstu, jego formatu i konieczności dostosowania go do pracy z narzędziem wspomagającym proces tłumaczenia itd.

Czy przy tłumaczeniach uwierzytelnionych konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów?

Jeśli wymagane jest poświadczenie tłumaczenia na zgodność z oryginalnym dokumentem, konieczne jest jego dostarczenie tłumaczowi pocztą/kurierem. W przypadku tłumaczenia ze skanu/zdjęcia dokumentu na przekładzie widnieje adnotacja o zgodności tłumaczenia ze skanem/kopią dokumentu. Przed przekazaniem dokumentu do tłumaczenia zalecamy zasięgnięcie informacji na temat tego, czy wymagana jest adnotacja o tłumaczeniu z oryginału w stosownym urzędzie, do którego będzie składany przetłumaczony dokument.

Skąd wiadomo, czy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione czy zwykłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione najczęściej potrzebne jest do celów urzędowych (np. w USC, banku, sądzie, Wydziale Komunikacji itp.). Dzięki temu, że znajduje się na nim pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego, posiada moc prawną oryginału. Tłumaczeniom zwykłym podlegają teksty, które nie wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego (np. CV, instrukcje obsługi, streszczenia prac naukowych, artykuły itp.). Merytorycznie obydwa rodzaje tłumaczenia są równie wiarygodne.

Czy tłumaczenie przysięgłe to to samo, co uwierzytelnione?

„Tłumaczenie przysięgłe” to często spotykane określenie tłumaczenia uwierzytelnionego (zwanego również poświadczonym). Tłumaczenie takie wykonane jest przez tłumacza przysięgłego i opatrzone jego pieczęcią oraz podpisem.

Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?

Strona rozliczeniowa tłumaczenia nie zawsze jest równa stronie fizycznej dokumentu źródłowego. Przy tłumaczeniach uwierzytelnionych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1600 znaków ze spacjami. Liczba znaków na stronie obliczana jest za pomocą specjalnego narzędzia tłumaczeniowego. Mogą ją Państwo sprawdzić przed wysyłką edytowalnego dokumentu do wyceny np. w programie MS Office: Recenzja -> Statystyka wyrazów.

Ogólne

Przesłałem zapytanie – jak długo będę czekać na odpowiedź?

Zapytania przyjmujemy o dowolnej porze i w dowolnym dniu tygodnia, jednak odpisujemy na nie w dniu roboczym między godziną 9 a 17. Czas przygotowania oferty zależy od objętości i formatu materiałów. Jeżeli są to skany czy pliki nieedytowalne, potrzebujemy czasu, aby przygotować ich wersje edytowalne, na podstawie których będziemy mogli przeprowadzić analizę treści. W przypadku plików edytowalnych i nieskomplikowanych zapytań oferty wysyłamy zwykle w ciągu godziny.

Czy dokumenty udostępnione do tłumaczenia pozostaną poufne?

W biurze tłumaczeń ALPHA traktujemy poufność przekazanych nam materiałów i dokumentów z należytą starannością. Współpracujący z nami tłumacze podpisali klauzulę dotyczącą zachowania poufności, która zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy informacji i materiałów, do których mają dostęp na drodze wykonywania tłumaczeń pisemnych lub ustnych.

Jakie są dostępne metody płatności?

Klientów prywatnych obowiązuje płatność z góry na podstawie faktury proforma z danymi do przelewu. W przypadku zamówień od klientów firmowych czy instytucjonalnych, przelewową fakturę VAT z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy po realizacji zlecenia (UWAGA: jeśli zlecenie opiewa na kwotę mniejszą niż 300,00 zł netto, wymagamy płatności przed wykonaniem tłumaczenia, w oparciu o fakturę proforma).

Płatności przyjmujemy w postaci przelewu bankowego na rachunek PLN lub EUR, a także przez Paypal.

Czy wycena tłumaczenia jest bezpłatna?

Wycena w naszym biurze jest bezpłatna i niezobowiązująca. Prosimy o przesłanie dokumentów do wglądu (w wersji elektronicznej lub w postaci skanu) – przygotujemy ofertę i odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.