Tłumaczenia biznesowe, ekonomiczne i finansowe

Tego rodzaju tłumaczenia wymagają od tłumacza znajomości fachowych pojęć związanych z szeroko rozumianą ekonomią oraz biznesem. Nasi tłumacze na bieżąco rozwijają swoją wiedzę w zakresie terminologii używanej w tej dziedzinie życia, dzięki czemu oferowane przez nas przekłady są zawsze dokładne i aktualne.

Do dokumentów ekonomicznych, z którymi możemy Państwu pomóc, można zaliczyć:

  • bilanse i roczne sprawozdania finansowe
  • raporty z działalności przedsiębiorstwa
  • roczne zeznania podatkowe
  • opinie rzeczoznawców i rewidentów
  • ekonomiczne i biznesowe artykuły prasowe
  • dokumentację związana z dotacjami unijnymi
  • biznesplany
  • korespondencję handlową