Tłumaczenia marketingowe i reklamowe

Tłumaczymy oraz pomagamy w redakcji tekstów związanych z marketingiem oraz promocją Państwa działalności. Styl przekładu dostosowujemy do wymagań konkretnej branży, której dotyczy tłumaczony tekst. Podczas tłumaczenia materiałów promocyjnych uwzględniamy różnice kulturowe między poszczególnymi krajami, dzięki czemu unikamy nieporozumień w odbiorze tych samych treści w różnych społeczeństwach.

Typowe materiały, jakimi się zajmujemy, to:

  • ulotki, foldery, wizytówki i plakaty reklamowe
  • ogłoszenia reklamowe w prasie
  • kampanie mailingowe
  • newslettery