Kontakt

Materiały do tłumaczenia, jak również zlecenia na tłumaczenia ustne odbieramy drogą elektroniczną. Tłumaczenia zwykłe przekazujemy klientom drogą mailową, natomiast tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) dostarczamy pocztą tradycyjną oraz na życzenie – elektroniczną (skany dokumentów wysłane mailem lub ich kopie wysłane faksem). Na życzenie klienta korzystamy z usług kurierskich.

W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową. Jako formę kontaktu proponujemy również formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.