Tłumaczenia informatyczne

Wśród współpracujących z nami tłumaczy są osoby, które specjalizują się w tłumaczeniu tekstów informatycznych. Wynika to zarówno z ich zainteresowań, jak i wykształcenia i doświadczenia. Specyfika tekstów informatycznych wymaga od tłumacza fachowej znajomości branży oraz terminologii z nią związanej.

Wiele treści w dokumentach związanych z informatyką nie wymaga tłumaczenia, dlatego niezbędnym jest, aby osoba zajmująca się taką pracą miała odpowiednią wiedzę zarówno w zakresie językowym, jak i technicznym.

Do często tłumaczonych przez nasze biuro treści związanych z informatyką można zaliczyć:

  • tłumaczenie stron internetowych
  • instrukcje użytkowania oprogramowania i specyfikacje oprogramowania
  • dokumentację techniczną
  • szkolenia online