Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (wśród klientów często funkcjonujące pod pojęciem „tłumaczenia przysięgłe”) najprościej można zdefiniować jako tłumaczenia poświadczone przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Istotne informacje:

  • Liczbę znaków na jednej stronie tłumaczenia uwierzytelnionego – 1125 znaków ze spacjami – określa stosowne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
  • W 2016 roku wprowadzono możliwość wydawania przez tłumaczy przysięgłych tłumaczeń w formie elektronicznej, opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • Listę języków oraz ceny usług mogą Państwo znaleźć w naszym cenniku.
  • Informacji indywidualnych udzielamy drogą mailową i telefoniczną.
  • Jeśli wymagane jest poświadczenie tłumaczenia z oryginalnym dokumentem, konieczne jest jego dostarczenie tłumaczowi pocztą/kurierem. W przypadku tłumaczenia ze skanu/zdjęcia dokumentu na przekładzie widnieje adnotacja o zgodności tłumaczenia ze skanem/kopią dokumentu.

Kogo obsługujemy?

Tłumaczenia przysięgłe przygotowujemy na rzecz osób prywatnych, organów państwowych (sądy, Policja, prokuratura itp.) oraz podmiotów gospodarczych.

Z kim współpracujemy?

Wejście w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2005 roku wprowadziło obowiązek zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego przez kandydatów do takiego tytułu. W związku można mieć pewność, że osoby, które otrzymały tytuł po tej dacie, są doskonale przygotowane do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Biuro Tłumaczeń ALPHA współpracuje zarówno z osobami, które tytuł posiadają od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, jak i tymi, którzy poświadczyli swoje umiejętności, zdając państwowy egzamin.

Współpracujące z nami osoby specjalizują się w przekładach m.in. dokumentów urzędowych i procesowych, a także uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów dokumentów oraz poświadczaniu tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Na poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, odnotowuje się pozycję, pod którą tłumaczenie jest zarejestrowane w repertorium (rejestrze tłumaczeń prowadzonym przez tłumacza). Konieczne jest również stwierdzenie, czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, czy też z innego tłumaczenia lub odpisu (kopii). Jeżeli tłumaczenie przysięgłe wykonano z odpisu czy tłumaczenia, należy ponadto określić, czy odpis lub tłumaczenie zostały wcześniej poświadczone i w takim wypadku określić podmiot poświadczający.

Tłumacze przysięgli wykonują również tłumaczenia ustne, sprawdzają i poświadczają tłumaczenia z języka obcego na język polski lub odwrotnie, sporządzone przez inną osobę, a także sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym przygotowane przez inną osobę.

Tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione - przykładowy dokument
Odpis aktu urodzenia – jeden z typowych dokumentów do tłumaczenia