Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Korzystając z naszych usług (Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz z siedzibą pod adresem ul. Michała Pieszki 9, 22-400 Zamość, dalej: BT ALPHA), powierzają nam Państwo swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy (czyli Państwa) pozyskanych do celów administracyjnych oraz podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w materiałach przekazanych do tłumaczenia (których administratorem jest zleceniodawca, czyli Państwo) jest BT ALPHA. W związku z powyższym, BT ALPHA na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.

O jakich danych mówimy?

BT ALPHA zbiera jedynie Państwa podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Państwa, nieobejmujące innych specjalnych rodzajów danych. Te dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer konta bankowego oraz inne informacje związane z płatnościami.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

W jaki sposób gromadzimy dane?

BT ALPHA pobiera dane bezpośrednio od Państwa na drodze wymiany mailowej lub na podstawie formularza kontaktowego. Do pozyskiwania danych osobowych nie korzystamy z usług żadnych osób trzecich.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane i nimi administrować?

Przetwarzamy te dane i administrujemy nimi między innymi w następujących celach:

  • obsługi zleceń, czyli komunikowania się z Państwem (zleceniodawcą) kanałami poczty elektronicznej czy przez telefon celem przedstawienia oferty w zakresie usług oferowanych w naszym biurze (np. zaproponowania terminu i kosztów realizacji zlecenia), rozpatrywania skarg czy sporów;
  • rozliczania z Państwem (zleceniodawcą) – ponieważ za każde zlecenie wystawiamy fakturę, wymagane jest podanie danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek;
  • informowania Państwa o zmianach w Regulaminie realizacji zleceń, które mogą być dla Państwa istotne;
  • przygotowywania przekładów, w których mogą pojawiać się Państwa dane osobowe i dane wrażliwe.

Nie pobieramy od Państwa żadnych danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz.

Jak możemy wykorzystywać i komu możemy przekazywać Państwa dane?

BT ALPHA przetwarza dane, które Państwo podają w ramach korzystania z usług BT ALPHA. Są to przede wszystkim dane niezbędne do skontaktowania się z Państwem celem przedstawienia oferty, np. adres e-mail, które podają nam Państwo np. w formularzu kontaktowym lub bezpośrednio w wiadomościach e-mail. Przetwarzamy również dane, które przesyłają Państwo do nas w formie załączników, w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczają Państwo te dane. W takim przypadku dane znajdują się na serwerach zewnętrznych udostępnianych przez podmioty na terytorium Polski.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (w zakresie uwarunkowanym umową z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na mocy obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadkach, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie prawa mają Państwo w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z zapisami RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora (Państwa) mamy obowiązek usunąć lub zwrócić administratorowi (Państwu) wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

W związku z powyższym podkreślonym fragmentem nie możemy całkowicie usunąć wszystkich danych z efektem natychmiastowym, ponieważ prawo polskie nakłada na nas obowiązek przechowywania danych osobowych do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (zgodnie z Art. 118 Kodeksu Cywilnego), zaś w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych – obowiązek przechowywania ich przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (art. 74.2 ustawy o rachunkowości).

Wymogi narzucone na nas ustawieniami wewnętrznego systemu zarządzania projektami wymuszają na nas konieczność pozostawienia Państwa nazwiska w bazie danych w odniesieniu do realizowanych projektów tłumaczeniowych. Jednocześnie zastrzegamy, że możemy usunąć Państwa pozostałe dane osobowe z systemu.

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę do organu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

W związku z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub polityki postępowania z plikami cookies, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres: info@biuro-tlumaczen.tv.

Informacja o plikach cookies

Czym są pliki cookies?

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Strona internetowa www.biuro-tlumaczen.tv gromadzi pliki cookies wyłącznie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej strony) oraz zapamiętywania Państwa wyborów dotyczących plików cookies. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy informacji zezwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych.

Czy mogę wyłączyć obsługę plików cookies?

Tak, mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w dowolnej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi plików cookies (po lewej stronie ekranu na stronie www.biuro-tlumaczen.tv znajduje się ikona koła zębatego – prosimy kliknąć tę ikonę, aby przejść do ustawień plików cookies). Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie tych plików przez naszą stronę internetową.