Tłumaczenia ustne

Nasze biuro zapewnia tłumaczy ustnych w celach obsługi różnego rodzaju wydarzeń, spotkań czy imprez. Poniżej przedstawiamy cennik usług w zakresie tłumaczenia ustnego.

Tłumaczenia konsekutywne

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego charakteryzuje się tym, że treść w języku obcym jest przekazywana po fragmencie wypowiedzi osoby mówiącej. Jest najczęściej stosowany przy okazji konferencji prasowych, szkoleń, rozmów handlowych. Nie wiąże się ze stosowaniem specjalnego sprzętu. W ramach tego rodzaju usług oferujemy zarówno tłumaczenia ustne zwykłe, jak i uwierzytelnione.

Tłumaczenia symultaniczne

Inaczej tłumaczenie równoległe – przekład następuje równolegle z wypowiedzią osoby przemawiającej, z kilkunastosekundowym opóźnieniem. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego jest najczęściej stosowany np. podczas obrad instytucji międzynarodowych, kongresów, konferencji, uroczystych gal i innego typu masowych wydarzeń, których uczestnicy posługują się różnymi językami. Wiąże się ze stosowaniem sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowaniem dwóch tłumaczy dla jednego języka, którzy w odstępach około półgodzinnych wymieniają się, by odpocząć i zregenerować siły umysłowe. W ramach tego rodzaju tłumaczeń ustnych wykonujemy tłumaczenia ustne zwykłe kabinowe i szeptane.

_____________________________________________________________________________________

Podane ceny są stawkami netto za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

Język Tłumaczenia konsekutywne i asystenckie  Tłumaczenia symultaniczne / kabinowe (wymaganych jest dwóch tłumaczy, podany koszt obejmuje parę tłumaczy)

GRUPA A:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński

od 99,00 280,00

GRUPA B:

pozostałe popularne języki europejskie

od 130,00 370,00

GRUPA C:

języki pozaeuropejskie (chiński, japoński, koreański, hindi) ORAZ rzadkie języki europejskie

od 170,00 indywidualna wycena

Minimalną jednostką rozliczeniową stosowaną dla tłumaczeń ustnych jest blok 4-godzinny. Każda kolejna rozpoczęta godzina po zakończeniu pierwszego bloku oznacza rozpoczęcie kolejnego. Za każdą godzinę powyżej dwóch bloków pracy tłumacza w ciągu dnia roboczego dolicza się stawkę godzinową zgodnie z powyższą tabelą. Ceny zawierają koszty dojazdu. Ewentualne dodatkowe koszty dojazdu są dzielone na zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę według realnych stawek.

W przypadku tłumaczeń ustnych poza miejscem zamieszkania tłumacza, czyli tłumaczeń wyjazdowych, zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić nocleg oraz wyżywienie w trakcie całego okresu dostępności pracownika. Jeśli zleceniodawca nie zobowiąże się do zapewnienia w/w, kwestiami logistycznymi zajmie się Biuro Tłumaczeń Alpha, zaś koszty zakwaterowania i wyżywienia tłumacza zostaną doliczone do faktury (po wcześniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawcą).

Szczegółowe warunki współpracy między BT Alpha a zleceniodawcą w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego są określone w regulaminie BT Alpha.