Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?

Strona rozliczeniowa tłumaczenia nie zawsze jest równa stronie fizycznej dokumentu źródłowego. Przy tłumaczeniach uwierzytelnionych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1600 znaków ze spacjami. Liczba znaków na stronie obliczana jest za pomocą specjalnego narzędzia tłumaczeniowego. Mogą ją Państwo sprawdzić przed wysyłką edytowalnego dokumentu do wyceny np. w programie MS Office: Recenzja -> Statystyka wyrazów.