Czy dokumenty udostępnione do tłumaczenia pozostaną poufne?

W biurze tłumaczeń ALPHA traktujemy poufność przekazanych nam materiałów i dokumentów z należytą starannością. Współpracujący z nami tłumacze podpisali klauzulę dotyczącą zachowania poufności, która zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy informacji i materiałów, do których mają dostęp na drodze wykonywania tłumaczeń pisemnych lub ustnych.