Czy przy tłumaczeniach uwierzytelnionych konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów?

Jeśli wymagane jest poświadczenie tłumaczenia na zgodność z oryginalnym dokumentem, konieczne jest jego dostarczenie tłumaczowi pocztą/kurierem. W przypadku tłumaczenia ze skanu/zdjęcia dokumentu na przekładzie widnieje adnotacja o zgodności tłumaczenia ze skanem/kopią dokumentu. Przed przekazaniem dokumentu do tłumaczenia zalecamy zasięgnięcie informacji na temat tego, czy wymagana jest adnotacja o tłumaczeniu z oryginału w stosownym urzędzie, do którego będzie składany przetłumaczony dokument.