Czy tłumaczenie przysięgłe to to samo, co uwierzytelnione?

„Tłumaczenie przysięgłe” to często spotykane określenie tłumaczenia uwierzytelnionego (zwanego również poświadczonym). Tłumaczenie takie wykonane jest przez tłumacza przysięgłego i opatrzone jego pieczęcią oraz podpisem.