Skąd wiadomo, czy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione czy zwykłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione najczęściej potrzebne jest do celów urzędowych (np. w USC, banku, sądzie, Wydziale Komunikacji itp.). Dzięki temu, że znajduje się na nim pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego, posiada moc prawną oryginału. Tłumaczeniom zwykłym podlegają teksty, które nie wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego (np. CV, instrukcje obsługi, streszczenia prac naukowych, artykuły itp.). Merytorycznie obydwa rodzaje tłumaczenia są równie wiarygodne.