Skoro korzystacie z narzędzi do tłumaczenia, to czy wasze tłumaczenia są lepsze od Google Translate?

Narzędzia, z których korzystamy, wspierają proces tłumaczenia, tj. przechowują pamięć tłumaczeniową na podstawie wcześniej tłumaczonych tekstów, pomagają nam zliczać podobieństwa i powtórzenia w tekście, automatyzują przepisywanie powtarzających się treści… Jednak same w sobie NIE TŁUMACZĄ – to człowiek jest odpowiedzialny za przełożenie tekstu, nie program. Dlatego jakości tekstu wyprodukowanego przez naszych tłumaczy nie można zestawiać z jakością tekstu przepuszczonego przez Google Translate.

Uprzedzamy też, że z łatwością rozpoznajemy teksty przesłane do korekty, a wcześniej „przetłumaczone” przez Google Translate i nie podejmujemy się takiej usługi – możemy za to przetłumaczyć wyjściowy tekst od podstaw.