W zapytaniu wspomniałem, że tłumaczenie ma trwać tylko 2 godziny – dlaczego w wycenie uwzględniono blok 4-godzinny?

W przypadku tłumaczeń ustnych minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi blok czterogodzinny. Wynika to z tego, że nawet w przypadku krótkich zleceń tłumacz musi odpowiednio przygotować się do zlecenia, a także dotrzeć na miejsce wydarzenia. Minimalna jednostka rozliczeniowa pozwala uwzględnić ten dodatkowy czas poświęcony na merytoryczne i językowe przygotowanie się do wykonania zlecenia. Kolejne godziny są rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu.