Dostałem waszą ofertę, ale rezygnuję, bo znam kogoś, kto zrobi mi to szybciej i taniej.

My też znamy takie osoby i z doświadczenia wiemy, że „szybciej i taniej” w większości przypadków nie znaczy „dobrze”, dlatego też radzimy dobrze przemyśleć decyzję o oddaniu ważnego tekstu w nieodpowiednie ręce. Niemniej jednak każdy klient ma prawo zrezygnować z usługi do momentu wniesienia opłaty za usługę oraz w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

Dokonałem wpłaty. Czy ktoś zajmuje się moim tekstem?

Zgodnie z informacją podawaną w indywidualnych ofertach, w przypadku osób prywatnych do realizacji zlecenia przystępujemy niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia wpłaty. Gotowy tekst wysyłamy dopiero, gdy należna kwota zasili nasze konto.

Czy w cenę tłumaczenia wliczona jest korekta?

Przed odesłaniem tłumaczenia przekład przechodzi analizę jakości przeprowadzaną przez pracownika BT. Dodatkowa redakcja czy korekta native speakera stanowi odrębną usługę i podlega dodatkowej wycenie (więcej informacji znajduje się w Regulaminie).

Chcę, żeby tłumaczenie miało układ graficzny oryginału – czy jest to możliwe?

Jeśli dokumenty źródłowe były w postaci plików edytowalnych, w gotowym tłumaczeniu zachowany będzie praktycznie niezmieniony układ tekstu. Jeżeli natomiast przygotowanie wersji edytowalnej dokumentu jest po naszej stronie, w cenę wliczone jest możliwie wierne odtworzenie układu oryginału, o ile nie uzgodniono inaczej. Nie świadczymy jednak profesjonalnych usług DTP.

Skoro korzystacie z narzędzi do tłumaczenia, to czy wasze tłumaczenia są lepsze od Google Translate?

Narzędzia, z których korzystamy, wspierają proces tłumaczenia, tj. przechowują pamięć tłumaczeniową na podstawie wcześniej tłumaczonych tekstów, pomagają nam zliczać podobieństwa i powtórzenia w tekście, automatyzują przepisywanie powtarzających się treści… Jednak same w sobie NIE TŁUMACZĄ – to człowiek jest odpowiedzialny za przełożenie tekstu, nie program. Dlatego jakości tekstu wyprodukowanego przez naszych tłumaczy nie można zestawiać z jakością tekstu przepuszczonego przez Google Translate.

Uprzedzamy też, że z łatwością rozpoznajemy teksty przesłane do korekty, a wcześniej „przetłumaczone” przez Google Translate i nie podejmujemy się takiej usługi – możemy za to przetłumaczyć wyjściowy tekst od podstaw.

Ile stron jesteście w stanie przetłumaczyć w ciągu dnia roboczego?

Za średnią objętość tłumaczoną w ciągu dnia przyjmujemy 6 stron w trybie STANDARD. Jednak jest to zawsze kwestia indywidualna i zależy od wielu czynników, np. tematyki i specyfiki tekstu, stopnia specjalizacji tekstu, jego formatu i konieczności dostosowania go do pracy z narzędziem wspomagającym proces tłumaczenia itd.

Czy przy tłumaczeniach uwierzytelnionych konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów?

Jeśli wymagane jest poświadczenie tłumaczenia na zgodność z oryginalnym dokumentem, konieczne jest jego dostarczenie tłumaczowi pocztą/kurierem. W przypadku tłumaczenia ze skanu/zdjęcia dokumentu na przekładzie widnieje adnotacja o zgodności tłumaczenia ze skanem/kopią dokumentu. Przed przekazaniem dokumentu do tłumaczenia zalecamy zasięgnięcie informacji na temat tego, czy wymagana jest adnotacja o tłumaczeniu z oryginału w stosownym urzędzie, do którego będzie składany przetłumaczony dokument.

Skąd wiadomo, czy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione czy zwykłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione najczęściej potrzebne jest do celów urzędowych (np. w USC, banku, sądzie, Wydziale Komunikacji itp.). Dzięki temu, że znajduje się na nim pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego, posiada moc prawną oryginału. Tłumaczeniom zwykłym podlegają teksty, które nie wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego (np. CV, instrukcje obsługi, streszczenia prac naukowych, artykuły itp.). Merytorycznie obydwa rodzaje tłumaczenia są równie wiarygodne.

Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?

Strona rozliczeniowa tłumaczenia nie zawsze jest równa stronie fizycznej dokumentu źródłowego. Przy tłumaczeniach uwierzytelnionych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1600 znaków ze spacjami. Liczba znaków na stronie obliczana jest za pomocą specjalnego narzędzia tłumaczeniowego. Mogą ją Państwo sprawdzić przed wysyłką edytowalnego dokumentu do wyceny np. w programie MS Office: Recenzja -> Statystyka wyrazów.