Dlaczego mam udostępnić tłumaczom materiały przed spotkaniem? Przecież dobrze znają język.

Sam, nawet najdokładniej określony temat spotkania to za mało. Nawet najbardziej doświadczony tłumacz musi merytorycznie przygotować się do wykonania zlecenia. Im więcej materiałów referencyjnych tłumacz otrzyma przed realizacją, tym lepszej jakości będzie tłumaczenie –dzięki temu, że tłumacz będzie wykorzystywał terminologię stosowaną przez klienta. Program wydarzenia, dokumenty, które omawiane będą na spotkaniu, prezentacje prelegentów – wszystkie materiały tego rodzaju będą bardzo przydatne. Wszystkie przekazane materiały będą wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji zlecenia i pozostaną poufne.

Z jakim wyprzedzeniem należy rezerwować dostępność tłumacza?

Zawsze im wcześniej, tym lepiej, jednak zdajemy sobie sprawę, że czasem nie jest to możliwe. Jednak należy mieć na uwadze, że jeśli szukają Państwo tłumacza technicznego mniej popularnego języka, jak np. estoński czy koreański, możemy potrzebować więcej czasu na odnalezienie właściwej osoby niż gdybyśmy szukali tłumacza z popularnego języka. Podobnie, jeśli tłumaczy w danej kombinacji językowej jest niewielu, a popyt na ich usługi rośnie, wtedy ciężko jest z zarezerwowaniem krótkiego terminu.

W zapytaniu wspomniałem, że tłumaczenie ma trwać tylko 2 godziny – dlaczego w wycenie uwzględniono blok 4-godzinny?

W przypadku tłumaczeń ustnych minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi blok czterogodzinny. Wynika to z tego, że nawet w przypadku krótkich zleceń tłumacz musi odpowiednio przygotować się do zlecenia, a także dotrzeć na miejsce wydarzenia. Minimalna jednostka rozliczeniowa pozwala uwzględnić ten dodatkowy czas poświęcony na merytoryczne i językowe przygotowanie się do wykonania zlecenia. Kolejne godziny są rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu.

Chcę otrzymać ofertę na ustną obsługę wydarzenia – jakie informacje są niezbędne do wyceny?

Abyśmy mogli wybrać usługi odpowiedniego tłumacza i przygotować stosowną ofertę na podstawie jego dostępności, potrzebujemy możliwie najwięcej szczegółów dotyczących wydarzenia. Należy wskazać kombinację językową, tryb tłumaczenia (konsekutywne, symultaniczne, szeptane), miejsce i termin oraz przewidywany czas trwania wydarzenia, rodzaj i jak najdokładniejszą tematykę spotkania (np. „tematyka finansowa” to zbyt szerokie pojęcie – należy wskazać konkretny temat wydarzenia). W przypadku tłumaczeń wyjazdowych prosimy również o podanie informacji, czy tłumaczowi zapewniony jest nocleg, przejazd, wyżywienie czy ewentualne wizy, ubezpieczenie itp.

Dlaczego w kabinie tłumaczeniowej powinno być dwóch tłumaczy?

Zawód tłumacza kabinowego jest jedną z najbardziej stresujących i pochłaniających energię profesji. Mózg ludzki nie jest w stanie wytrzymać obciążenia tak wielkim wysiłkiem intelektualnym przez dłuższy czas, dlatego też tłumacze wymieniają się co 15-20 minut, aby jakość tłumaczenia nie spadła. W czasie wystąpienia drugiego tłumacza pierwszy tłumacz regeneruje swoje siły.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem symultanicznym a konsekutywnym?

Tłumaczenie konsekutywne, zwane także następczym, polega na tym, że tłumacz znajduje się w pobliżu mówcy, słucha go, sporządza notatki, a kiedy mówca zrobi przerwę – tłumacz przekłada wypowiedź, posiłkując się swoją pamięcią i notatkami.

Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne), zwane także kabinowym, odbywa się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, w której pracują tłumacze – co najmniej dwóch na jedną parę językową. Osoba tłumaczona mówi do mikrofonu, w tym samym czasie tłumacz słyszy jej wypowiedź w słuchawkach i jednocześnie z niewielkim opóźnieniem przekłada tekst do swojego mikrofonu. Odbiorcy słyszą przekład w swoich słuchawkach, które otrzymują przed rozpoczęciem wydarzenia.